زمانی فردی ناشناس گفته است که اگر سگ‌ها می‌توانستند صحبت کنند، اکثر انسان‌ها با مشکل مواجه می‌شدند.

آیا می‌دانید سگتان با حرکاتش قصد دارد به شما چه بگوید؟ حیوانات نمی‌توانند با صحبت کردن و زبان ، مفاهیم موردنظرشان را به ما انتقال دهند اما تمام حرکات آن‌ها دارای معنای خاصی ست که اگر با این معانی به‌خوبی آشنا باشیم می‌توانیم با این حیوانات دوست شویم. البته در برخی مواقع هم اگر بدانیم که کدام حرکت‌ها به معنای تهدید و درخطر افتادن ما از سوی این حیوانات است بسیار برای ما سودمند خواهد بود زیرا سریعاً می‌توانیم از آن حیوان دور شویم و با این کار نه به آن حیوان آسیبی خواهد رسید و نه برای ما و اطرافیانمان مشکل خاصی رخ خواهد داد.

در اینفوگرافیکی که برایتان تهیه کرده ام می‌توانید به طور کامل با زبان سگ‌ها و مفاهیم پنهان در حرکات این حیوان وفادار آشنا شوید.

dogs