اگر حالت نشستن شما در مقابل یک کامپیوتر شبیه تصویر بالاست، خبرهای بدی برای شما دارم.

شاید با خود فکر کنید که با حالت نشستنتان خیلی راحت هستید و هیچ مشکلی وجود ندارد، اما حقیقت غم‌انگیز این است که حالت نشستن شما در مقابل یک کامپیوتر تنها به یک طریق واحد به شما آسیب نمی‌زند بلکه با این کار اشتباه به چندین شکل مختلف به خود آسیب می‌رسانید. اگر به درستی و با حالت صحیح در مقابل کامپیوتر نشینید، ناخواسته بر روی پاها، پشت و به طور کلی از گردن به پایین بدنتان فشار وارد خواهید کرد؛ و اگر این کار را برای یک دوره‌ی طولانی‌مدت انجام دهید، قلب، دستگاه گوارش و سایر ارگان‌های اصلی بدنتان را نیز در موقعیت بسیار بدی قرار خواهید داد.

در واقع، باید در هنگام کار با کیبورد طوری مستقیم و صاف بنشینید که با بازوها و شانه‌هایتان یک حالت ال شکل (L ) و ۹۰ درجه ایجاد کنید. مانیتور باید هم سطح چشمان شما باشید. نباید به سمت پایین خم شوید یا به بالا نگاه کنید. با پیروی از این دستورالعمل ساده و نشستن در چنین حالتی در پشت کامپیوتر به راحتی می‌توانید هر گونه ناراحتی و درد را در گردن، پشت و پاهایتان از بین ببرید.