« بیندیشید و ثروتمند شوید » از جمله مفیدترین و نافذترین کتاب‌های زمانه‌ی ماست که راه دست‌یابی به موفقیت را نشان داده است. موفقیت در کسب مال و ثروت و رسیدن به تعالی روحی و روانی که این یکی با پول قابل اندازه‌گیری نیست.

تاکنون نظیر این کتاب نوشته نشده است و شاید هم بتوان گفت نوشته نخواهد شد. با الهام از اندرو کارنگی که سال‌ها پیش رمز موفقیت خود را برای ناپلئون هیل شرح داد این کتاب به رشته تحریر درآمد. کارنگی نه تنها شخصاً یک میلیاردر بود بلکه با افشای رمز ثروتمند شدن خود به میلیونر شدن بسیاری کمک کرد. سوای کارنگی حدود ۵۰۰ نفر از اغنیای جهان رمز موفقیت خود را با ناپلئون هیل در میان گذاشتند. ناپلئون هیل عمری را به تحقیق و بررسی گذراند تا پیام اشخاص موفق را به گوش دیگران برساند. هزاران نفر فلسفه مشهور این کتاب را برای رسیدن به غنا و ثروت در خدمت گرفتند. رمز موفقیت به شکلی که در کتاب « بیندیشید و ثروتمند شوید » آمده زمان و مکان نمی‌شناسد. اعتبارش همیشگی ست. در این کتاب فلسفه و فرمول‌های اسباب موفقیت برای همه کسانی که خواهان ثروت هستند و برای همه کسانی که به غنای روحی و روانی راغب هستند تشریح شده است.

« بیندیشید و ثروتمند شوید » کتابی راهنماست که چگونگی دستیابی به هدف را توضیح می‌دهد. کتابی « خودیار » است. در این کتاب با اعجاز هدایت خویشتن، برنامه‌ریزی سازمان‌یافته، تلقین به خود، نقش همکاران و تحلیل خویشتن و سرانجام برنامه برای ارائه خدمات شخصی، با توجه به تجربه‌ی مردان نامی که با استعانت از توصیه‌های این کتاب به ثروت و مکنت رسیده‌اند آشنا می‌شوید.

توجه داشته باشید که توانگری تنها با معیار پول قابل اندازه‌گیری نیست.

دوستی‌های ادامه‌دار، مناسبات خانوادگی موزون و احساس درک همدلانه میان همکاران نعمت بزرگی است که اسباب آرامش ذهن می‌شود و جز به وسیله‌ی ارزش‌های معنوی و روانی قابل اندازه‌گیری نیست.

فلسفه مندرج در این کتاب شما را برای رسیدن به این معنویات آماده می‌سازد. تنها کسانی می‌توانند به این مهم برسند که از آمادگی کافی برخوردار باشند.

آماده باشید. استفاده از فلسفه « بیندیشید و ثروتمند شوید » زندگی را متحول می‌سازد. نه تنها از فشارهای روانی و مشقات زندگی شما می‌کاهد، بلکه شما را برای دستیابی به تنعم و انباشت ثروت آماده می‌سازد.

در ادامه با کلیک بر روی تصویر زیر می‌توانید نسخه‌ی زبان اصلی، کامل و با کیفیت کتاب « بیندیشید و ثروتمند شوید » را با فرمت PDF از وب‌سایت « برای فردا » دانلود کنید.

Think_And_Grow Rich

برای حمایت از ما این مقاله را با دوستان خود نیز به اشتراک بگذارید. با تشکر