چند نفر از شما در حال حاضر مشغول مطالعه این مقاله بر روی تلفن همراه خود هستید؟ آیا با افرادی هستید که می‌توانید یا بهتر است با آن‌ها مکالمه داشته باشید؟ خوب، بعد از خواندن این مقاله شاید این مکالمات بین فردی و واقعی استارت بخورد.

عکاس خیابانی مستقر در لندن Babycakes Romero یک سری عکس با عنوان « مرگ مکالمات » تهیه کرده که در آن‌ها از گروه‌هایی از مردم عکاسی کرده که به جای تمرکز بر یکدیگر و داشتن مکالمات واقعی بر روی تلفن‌های همراه خود متمرکز شده‌اند. رومرو امیدوار است عکس‌های او بتواند موجب رهایی انسان‌ها از اعتیاد به تکنولوژی شود زیرا همین وابستگی غیرمنطقی یکی از دلایل اصلی کسالت و افسردگی افراد در جوامع مختلف است. نگاهی به عکس‌ها بی اندازید و در قسمت نظرات بگویید: آیا با این مطلب که بهتر است تلفن‌های همراه خود را کنار بگذاریم و به مکالمات معمول و واقعی با دوستان و اطرافیان خود رو بیاوریم موافق هستید؟ یا ترجیح می‌دهید به روند کنونی ادامه دهید؟

Death-Of-Conversation-1

Death-Of-Conversation-2

Death-Of-Conversation-3

Death-Of-Conversation-4

Death-Of-Conversation-5

Death-Of-Conversation-6

Death-Of-Conversation-7

Death-Of-Conversation-8

Death-Of-Conversation-9

Death-Of-Conversation-10

Death-Of-Conversation-11

برای حمایت از ما با دوستان خود نیز به اشتراک بگذارید. با تشکر