زمانی که مرد، زنی را به عقد خود در می‌آورد باید برای مسئولیت‌پذیری نقش شوهری یک سری وظایف مهم و اصلی را بپذیرد تا در رسیدگی به امور دیگر خانواده حاکمیت روزانه خود را به نمایش بگذارد.

برخی از وظایف مرد به عنوان شوهر عبارت‌اند از:

سرپرستی و مدیریت

مرد به دلیل توانمندی در بعد جسمی و گاهی عقلی به زن برتری دارد و برای اداره‌ی خانواده باید توانایی‌های زیادی را به خرج دهد. زن با وجود آنکه تمام تلاشش را در مسیر رو به رشد زندگی مشترک خود به کار می‌گیرد اما توان تجمل مسئولیت‌های سنگین و طاقت فرسای زندگی را ندارد؛ بنابراین مسئولیت‌های مرد تنها در رسیدگی به بعد مادی محدود نمی‌شود بلکه هدایت هر یک از افراد خانواده، نظارت بر تربیت فرزندان، رسیدگی به امور روحی زن و … از وظایف اصلی مرد به حساب می‌آید. البته آمار جمع آوری شده از خانواده‌های مختلف نشان می‌دهد که موفقیت مردان در مدیریت خانواده تنها با حکومت بر دل افراد خانواده میسر می‌شود.

تأمین هزینه‌های زندگی

با وجود آنکه اداره‌ی امور اصلی خانه بر دوش زن است اما به طور طبیعی مردان باید عهده‌دار تأمین هزینه‌های زندگی باشند و مرد باید این‌گونه آموزش ببیند که هیچ‌گونه فرق و منتی بر سر زن و فرزندان به دلیل کسب هزینه‌های مادی ندارد.

توسعه‌ی خانواده

هر زنی توقع دارد که برای تأمین زندگی با رفاه نسبی باید به مرد تکیه کرد و اگر زن نسبت به تأمین مایحتاج زندگی تحت فشار قرار بگیرد به طور قطع دچار لطمه‌های روحی و روانی فراوان خواهد شد. توسعه‌ی خانواده برای رسیدن به پیشرفت به معنای اسراف نیست بلکه به معنای پیشبرد اهداف زندگی در رأس تلاش متقابل است.

پرهیز از استبداد و خودرأی بودن

مرد با وجود آنکه رئیس و سرپرست خانواده به حساب می‌آید اما نباید مدام در حال امر و نهی باشد بلکه باید به نظرات همسر خود نیز توجه کند. خودخواهی و استبداد بی‌جا نه تنها منجر به ایجاد روش استبدادی در خانواده می‌شود بلکه به روابط سالم ضربه خواهد زد.

وظایف مطرح شده در این مقاله برخی از مهم‌ترین وظایف یک مرد در زندگی زناشویی ست. به نظر شما یک مرد چه ویژگی‌ها و خصوصیات دیگری باید داشته باشد تا بتواند در یک زندگی مشترک و بر اساس تفاهم محکم و موفق ظاهر شود؟

نظرات خود را با من و دیگر کاربران به اشتراک بگذارید.