ساختن عزت نفس زمان می‌برد و چیزی نیست که بتوانید در عرض یک شب به دست آورید. با وجود این صادقانه بر این باورم که هر کس ظرفیت بهره مندی از عزت نفس کافی و وافی را دارد. حال سوال این است که آیا آماده‌اید متعهد شوید عزت نفستان را افزایش دهید؟ (توجه : برای بعضی آدم‌ها مشاوره یا روان درمانی با متخصص واجد شرایط می‌تواند مناسب باشد. به ویژه اگر از لطمه ای روحی رنج می‌برند) در ادامه یازده گام ارزشمند برای کمک به شما ذکر شده است تا بتوانید با استفاده از این گام‌ها عزت نفستان را افزایش دهید.

در این مقاله  به  ۶ گام نخست می پردازیم و در بخش دوم این مقاله که لینک آن در انتهای مقاله درج شده ، ۵ گام نهایی را با هم بررسی می کنیم. مطمئن باشید با مطالعه این دو مقاله و عمل به نکات ذکر شده ، عزت نفس شما به نحو چشم گیری افزایش خواهد یافت.

گام اول : دست از مقایسه خود با دیگران بردارید.

همیشه آدم‌هایی هستند که یا بیشتر از شما دارند یا کم‌تر از شما. اگر شما بازی مقایسه را انجام دهید، با رقیب‌هایی مواجه خواهید شد که نمی‌توانید از پسشان برآیید. سپس احساس بدی به شما دست می‌دهد و احساس بی کفایتی می‌کنید. در عوض، تنها با خودتان رقابت کنید و تلاش کنید بهترین کسی باشید که می‌توانید باشید.

گام دوم : دست از تحقیر خود بردارید.

اگر به تکرار عبارت‌های منفی درباره خودتان و توانایی‌هایتان ادامه دهید نمی‌توانید از عزت نفس کافی بهره مند شوید. در مورد ظاهرتان، شغلتان، روابطتان، وضعیت مالی تان یا هر بعد دیگر زندگی‌تان که می‌خواهید، صحبت کنید اما از اظهار نظرهایی که به سرزنش خود منجر می‌شود بپرهیزید چرا که این گفته های تحقیرآمیز تنها به احساسات منفی‌تان نیرو می‌بخشد و عزت نفستان را متزلزل می‌کند.

گام سوم : هر تمجیدی را که می‌شنوید با گفتن یک «متشکرم» پاسخ دهید.

آیا تاکنون تعریفی از کسی شنیده‌اید که در پاسخ گفته باشید : «ای بابا کاری نکردم که»؟ وقتی چنین تعریفی را بدین ترتیب رد می‌کنید، پیامی که به خود می‌دهید این است که شما سزاوار نیستید از شما تمجید شود. در آینده به همه تعریف‌هایی که از شما می‌شود، با یک تشکر ساده پاسخ دهید.

گام چهارم : برای بالابردن عزت نفستان از جملات تاکیدی استفاده کنید.

روی یک کارت یا تکه کاغذی جمله ای بنویسید با مضمون، «من خودم را می پذیم و دوست دارم» یا «من فردی ارزشمند و دوست داشتنی و لایق بهترین‌ها در زندگی هستم. » کارت را همیشه همراه خود داشته باشید. در طول روز این جمله‌ها را چندین بار با خود تکرار کنید، به ویژه شب قبل از رفتن به خواب. صبح پس از بیدار شدن. هر وقت شما این عبارت‌های تاکیدی را چنان بر زبان می‌آورید گویی عین واقعیت است، به خود این اجازه را می‌دهید طعم احساسات مثبتی را که به دنبال آن می‌آید، بچشید. برای قدرت بیشتر بخشیدن به آن می‌توانید در زمان‌های مختلفی در طول روز این جمله‌ها را با دست خط خود بر روی تکه کاغذی بنویسید.

گام پنجم : با افراد مثبت و حمایتگر معاشرت کنید.

وقتی افرادی منفی احاطه‌تان کرده باشند که همیشه شما و عقاید شما را کوچک می‌شمرند، عزت نفستان پایین می‌آید. از طرف دیگر زمانی که مورد پذیرش قرار می‌گیرید و تشویق می‌شوید، احساس بهتری نسبت به خود خواهید داشت. بنابراین، برای افزایش عزت نفستان خود را در بهترین فضای ممکن قرار دهید.

گام ششم : فهرستی از موفقیت‌های گذشته خود تهیه کنید.

قرار نیست این فهرست فقط شامل موفقیت‌های بزرگ باشد بلکه می‌تواند «پیروزی‌های کوچک» شما را نیز در برداشته باشد – مثل یاد گرفتن اسکیت سواری، فارغ التحصیل شدن از مدرسه، دریافت پاداش یا ترفیع، دستیابی به یک هدف شغلی و مانند این‌ها. اغلب این فهرست را بخوانید. در حالی که آن را مرور می‌کنید چشمانتان را ببندید و بار دیگر طعم احساس رضایت و لذتی را که به هنگام رسیدن به آن موفقیت به شما دست داد، بچشید.

۱۱ گام ارزشمند برای ساختن عزت نفستان – بخش دوم