بر اساس اطلاعاتی که تحقیق سامال جمع آوری کرده است، قانون کلی استفاده از وقت آزاد مردم برای بهبود فعالیت‌های شما در رسانه های اجتماعی است. ایده آل ترین زمان‌ها صبح زود است (که مردم در مسیرشان به سوی محل کار خود هستند)، تایم‌هایی که در محل کارشان راحت هستند مانند وقت ناهار یا غروب‌ها که ساعات کاری تمام شده است.

بهر حال، قانون بالا برای نیروی کار مفید است، اما برای شرکت‌هایی که می‌خواهند نظر دانشجویان را جلب کنند روز کاری معمولی که از ساعت ۹ صبح تا ۵ بعد از ظهر است بکار برده نمی‌شود.

برای کسب و کارهای کوچک جهت پیشرفت در استراتژی شبکه اجتماعی شان استفاده از روش آزمایش و خطا توصیه می‌شود، آن‌ها هم چنین می‌توانند از ابزارهای بیشماری جهت پست و توئیت خودکار در ساعت‌های مختلف روز استفاده کنند. آخر هفته‌ها که مردم آنلاین هستند، باید از مزایای این زمان عالی نیز به منظور برقراری ارتباط با مشتری‌هایشان استفاده کنند، زمانی که بیشتر آن‌ها در حال استراحت کردن هستند.

تا کنون، زمان‌هایی که در تصویر ذکر شده مناسب‌ترین ساعات برای فرستادن پیام‌هایتان در شبکه های اجتماعی است.